Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 651686 143516 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-20 Stoppdatum 2014-05-20
Mängd (ton): 25,58 Kostnad totalt: 25347
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: