Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-02 Stoppdatum 2014-06-02
Mängd (ton): 20,38 Kostnad totalt: 25283
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: