Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Tomsjön, 664744 142444 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-11 Stoppdatum 2014-06-11
Mängd (ton): 23,14 Kostnad totalt: 22965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: