Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-06 Stoppdatum 2014-06-06
Mängd (ton): 45,30 Kostnad totalt: 44959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: