Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gällen, 656863 142967 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-22 Stoppdatum 2014-06-22
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4068
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: