Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbolbäcken2, 1862håkan02Avm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-22 Stoppdatum 2014-06-22
Mängd (ton): 6,28 Kostnad totalt: 9164
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: