Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Perstorp2, 1863flosjö02vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-23 Stoppdatum 2014-06-23
Mängd (ton): 1,55 Kostnad totalt: 2558
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: