Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången10, 1860Lången10vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-30 Stoppdatum 2014-06-30
Mängd (ton): 2,78 Kostnad totalt: 4043
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: