Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddtjärn, 662701 145212 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-24 Stoppdatum 2014-06-24
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4058
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: