Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skinnfisken, 664336 146351 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-25 Stoppdatum 2014-06-25
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 9473
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: