Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Dammsjön, 658437 145263 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-20 Stoppdatum 2014-06-20
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 950
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: