Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-19 Stoppdatum 1999-11-19
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2253
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: