Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-21 Stoppdatum 2014-09-21
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 4983
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: