Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-20 Stoppdatum 2014-09-20
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 4983
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: