Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-21 Stoppdatum 2014-09-21
Mängd (ton): 7,06 Kostnad totalt: 17417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: