Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019012, 06VAT019012 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-13 Stoppdatum 2001-09-14
Mängd (ton): 7,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: