Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn 44, 142_44 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-24 Stoppdatum 2014-08-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 9261
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: