Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SKÄRVATTNET, 660047 129762 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-25 Stoppdatum 2014-07-25
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 11517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: