Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNG-RÅTJÄRNET, 662822 133943 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-20 Stoppdatum 2014-07-20
Mängd (ton): 2,75 Kostnad totalt: 2283
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: