Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-02 Stoppdatum 2014-09-02
Mängd (ton): 16,93 Kostnad totalt: 14054
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: