Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINDSJÖN, 673082 133047 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-18 Stoppdatum 2014-07-18
Mängd (ton): 28,38 Kostnad totalt: 23555
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: