Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA GRYSJÖN, 671450 136285 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-30
Mängd (ton): 60,58 Kostnad totalt: 50281
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: