Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 390, 07VM390 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-09 Stoppdatum 2014-03-10
Mängd (ton): 18,71 Kostnad totalt: 28682
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: