Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Nässjön 389, 07VM389 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-08 Stoppdatum 2014-03-08
Mängd (ton): 22,07 Kostnad totalt: 33833
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: