Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-01 Stoppdatum 2014-04-03
Mängd (ton): 14,08 Kostnad totalt: 19655
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: