Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-16 Stoppdatum 2014-10-16
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 13338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: