Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄNNESJÖ, 628160 135805 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-01 Stoppdatum 2014-12-13
Mängd (ton): 27,96 Kostnad totalt: 39032
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: