Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-16 Stoppdatum 2014-10-16
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14628
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: