Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HISSHULTASJÖN, 634086 143041 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-29 Stoppdatum 2014-03-29
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 12369
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: