Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärsjön våtmark, ah010 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-20 Stoppdatum 2014-02-20
Mängd (ton): 5,22 Kostnad totalt: 8338
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: