Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-26 Stoppdatum 2014-02-26
Mängd (ton): 12,03 Kostnad totalt: 18600
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: