Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-22 Stoppdatum 2014-02-22
Mängd (ton): 10,21 Kostnad totalt: 15530
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: