Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-12 Stoppdatum 2014-02-12
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4670
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: