Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-13 Stoppdatum 2014-02-13
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt: 23522
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: