Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLAKEN, 626842147473 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-04 Stoppdatum 2014-03-04
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt: 23296
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: