Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab293vm , 2403gravab293vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-29 Stoppdatum 2014-09-29
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4171
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: