Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-16 Stoppdatum 2014-10-16
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 6465
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: