Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar008vm , 2401levar008vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-18 Stoppdatum 2014-10-18
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4451
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: