Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSÅNGSGÖL, 632516 148930 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-13 Stoppdatum 2009-02-13
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 4589
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: