Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-12 Stoppdatum 2014-10-12
Mängd (ton): 19,42 Kostnad totalt: 45040
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: