Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb025vm , 2480brännb025vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-10 Stoppdatum 2014-10-10
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 2128
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: