Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj045vm , 2480gärssj045vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-11 Stoppdatum 2014-10-11
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 6385
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: