Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj090vm , 2480gärssj090vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-11 Stoppdatum 2014-10-11
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8514
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: