Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä004vm , 2480idebä004vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-14 Stoppdatum 2014-10-14
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 13196
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: