Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav090vm , 2463mossav090vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-22 Stoppdatum 2014-09-22
Mängd (ton): 3,78 Kostnad totalt: 8656
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: