Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-27 Stoppdatum 2014-08-27
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 19679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: