Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-29 Stoppdatum 2014-09-29
Mängd (ton): 10,46 Kostnad totalt: 21899
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: