Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-01 Stoppdatum 2014-10-01
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 32680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: