Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-27 Stoppdatum 2014-08-27
Mängd (ton): 29,97 Kostnad totalt: 121908
Kalkmedel: Grovkalk 0-2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: