Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-25 Stoppdatum 2014-10-25
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4891
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: